logo S.E.A. Power Gentขายเครื่องปั่นไฟ โดย S.E.A. Power Gent
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: Main Page > ระบบ > ข้อมูลร้านค้า > About US

About US

S.E.A. Power Gent Co., Ltd.

 

     S.E.A. Power Gent Co., Ltd. เป็นองค์กรธุรกิจด้านพลังงาน จดทะเบียนในปี2555 ด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(Southeast ASIA) รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจในกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน(AEC.)โดยเฉพาะ เราเชี่ยวชาญในธุรกิจสำรองพลังงาน อีกทั้งบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องปั่นไฟ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) หลากหลายยี่ห้อเช่น Cummins, Perkins, Volvo, etc. ครอบคลุมไปถึงธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล รวมถึง ระบบพลังงานความร้อนร่วม 

 

โรงงาน S.E.A Power Gent 

 

    วิสัยทัศน์ (Vission) บริษัท เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME เพื่อรองรับอัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจนั้นๆ ด้วยโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างและตลาดใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC.) 

 

เครื่องปั่นไฟ Cummins สินค้านำเข้า

 

    เป้าหมาย (Target)  บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการในธุรกิจ SME (ธุรกิจกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  ด้วยการบริการที่รวดเร็ว คุณภาพของสินค้าที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในราคาที่ยุติธรรมตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทั้งพลังงานหลักและพลังงานทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ SME ลดต้นทุนการผลิต สร้างเสริมศักยภาพและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบการบริหารการจัดการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเรา

 

    พันธกิจ(Mission)

        1.ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานครอบคลุมทุกด้านรวมถึงการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด

        2.ทีมงานที่มีควมรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด

        3.มีบริการติดตั้ง และการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม 

        4.เราใส่ใจดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยนโยบายส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ที่ไม่จำเป็น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

อดีตมีไว้จำ

อนาคตมีไว้ฝัน

 ณ ปัจจุบันทำให้ดีที่สุด

 ขายเครื่องปั่นไฟ Cummins เครื่องกำเนิดไฟฟ้าญี่ปุ่น  เครื่องปั่นไฟ Cummins 1000kVA

 

 

    S.E.A. Power Gent Co., Ltd. is the energy company for trade and investment in Southeast ASIA to support the growth of the business community of ASEAN Economic Community (AEC.) in particular. We specialize in energy reserves. And it represents. Generator-set, a variety of brands such as Cummins, Perkins, Volvo, etc. Extended to include solar energy, wind energy, biomass and Co-Gen power systems.


    Vision.  S.E.A Power Gent Co., Ltd. want to be an important part in driving the business, especially for the SME business growth of the sector. With business opportunities and open new markets that will result from the participation in the ASEAN Economic Community (AEC.).


    Target.  company focused on providing services in the SME (small and medium business enterprises), with fast service. Highly efficient quality products at fair prices to meet the needs of our customers to achieve maximum satisfaction. The company intends to expand its business customers in the ASEAN Economic Community(AEC). A center for trade and investment in the energy business. Energy and alternative energy. In order to enhance the SME business to reduce production costs. Strengthening capability and growth of business. Quality standard products under good management. Confidence to customers who use our services.


    Mission.
        1. The energy to cover all aspects including energy and recycling. Optimize the use of power.
        2. Team with new knowledge. Expertise. Can meet the needs of the customers' needs.
        3. Services, sales, installation and after sales service excellent.
        4. We take care of the environment, the replacement cycle continues. Efficiency and effectiveness in the future.   

 

 

The past is a remembering.

The future is a dream.

At this time, doing the best.

www.seapowergent.com

 

Top Page Home Page