logo S.E.A. Power Gentขายเครื่องปั่นไฟ โดย S.E.A. Power Gent
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: Main Page > บทความสินค้า > โครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรก

มาตราหมวดหมู่

รายการสินค้าที่เลือกชมล่าสุด

โครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรก
Puvakorn / 2013-01-06

เครื่องปั่นไฟเครื่องแรก โครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 

โครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรก : เพื่อสาธารณประโยชน์

 

เจตจำนงค์ : บจก. เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ (S.E.A. Power Gent Co., Ltd) ต้องการจะมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยการแบ่งส่วนของกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ มาใช้ในโครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ : โครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรกมีขึ้นเพื่อบริจาค(ให้ฟรี!!!) เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในสาธารณประโยชน์เช่นวัด โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยราชการ องค์การบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ(ประเทศในกลุ่ม AEC) โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

 

เป้าหมาย : ปีแรก(2556) บริจาค 12 ชุด

               : ปีที่2(2557) บริจาค 24 ชุด

               : ปีต่อๆไป บริจาค ไม่จำกัดจำนวน

               *** ผู้รับบริจาคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ***

 

การขอเข้าร่วมโครงการ 

 1.ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับการบริจาค : ต้องเป็นผู้ที่นำของบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น

 2.ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรก สามารถส่งโครงการการขอรับบริจาคโดยเขียนบรรยายมาให้ชัดเจนว่าต้องการนำไปใช้อะไร ใช้ที่ไหน ใครได้ประโยชน์ และจะดูแลรักษาของรับบริจาคอย่างไร แล้วส่ง email มาที่ puvakorn@seapowergent.com หรือโทร. 084-001-5859 , 087-691-8333 ได้ตลอด 24ชม.

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 1.ทางบริษัทขอสงวนสิทธฺิ์ในการพิจารณาผู้ที่ได้รับการบริจาคแต่เพียงผู้เดียว โดยพิจารณาผ่านทางคณะกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง

 2.หลักเกณฑ์พิจารณา จะพิจารณาจากวัดถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้งานเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

 3.การประกาศผล จะประกาศผลการพิจารณาให้รู้ทั่วกันผ่านทาง Website : www.seapowergent.com ทุกวันที่ 1 ของเดือน

 

สินค้าที่เข้ารวมโครงการ

 1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ITC DG6000S ขนาด 5kW 220V 1Phase 50Hz

 2.แผงพลังงานสุริยะ(Solar Cell) พร้อมชุด Inverter ขนาด 1kW

 ***ไม่รวมค่าดูแลรักษา และอุปกรณ์ใช้แล้วหมดไป***

 

ลำดับที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.

สำนักปฎิบัติธรรมทิพย์รส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
2. วัดหนองใหญ่ เขตสายไหม จ.กรุงเทพ
3. วัดบ้านหนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
4. วัดป่าถ้ำผาดิน จ.เลย
5. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านผาปูน จ.เชียงใหม่

 

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่เข้าร่วมโครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรก

 

S.E.A. Power Gent Co., Ltd. : พลังงานเพื่อสังคมไทย

www.seapowergent.com

 

 

แสดงความคิดเห็น(ยอดรวม2หมายเลขของผู้ใช้ความคิดเห็น)

  • บุคคลทั่วไป ( 2013-02-08 05:40:51 )

    เป็นประโยชน์สำหรับท้องที่ห่างไกล ศูนย์กลางความเจริญทางด้านสาธารณูปโภคหลายๆอย่าง

  • บุคคลทั่วไป ( 2013-01-22 11:27:09 )

    ขอแสดงความยินดีต่อโครงการฯ ดังกล่าวครับ นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง กระผมขอสนับสนุนโครงการฯ นี้ต่อไปครับ. จากกระผม ปรีชา สว่างสุวรรณ กองการต่างประเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รวมทั้งหมด 2 บันทึก, แบ่งออกเป็น1 หน้า. Main Page ก่อนหน้า หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
ชื่อผู้ใช้: บุคคลทั่วไป
E-mail:
ระดับ:
เนื้อหา:
รหัสยืนยัน: captcha
Top Page Home Page