logo S.E.A. Power Gentขายเครื่องปั่นไฟ โดย S.E.A. Power Gent

S.E.A. Power Gent

บริษัท เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทุกรูปแบบรวมถึงการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านพลังงานสำรอง ซึ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มศักยภาพขอธุรกิจ เรามีบริการติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งดูแลลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความรู้และมีความชำนาญเฉพาะด้านที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงจุด อีกทั้งทางบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องปั่นไฟ หลากหลายยี่ห้อ เช่น Cummins, Perkins, Volvo เป็นต้น รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น Cummins, Kipor, Perkins เป็นต้น ตลอดจนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก Steam Turbine นอกเหนือจากเครื่องปั่นไฟและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว ทางบริษัทยังมีบริการครอบคลุมไปถึงธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานชีวมวล รวมถึงระบบพลังงานความร้อนร่วม โดยทางบริษัทมีนโยบายเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการส่งเสริมให้นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบการบริหารการจัดการที่ดีทำให้ทางบริษัทสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการได้Contact US
S.E.A. Power Gent Co., Ltd.
88/4 Modern Factory Kokkrabue Muang Samutsakorn
Samutsakorn 74000 Thailand
Phone: +668-0056-0777
Tel: +663-486-7430

เครื่องปั่นไฟ โปรโมชั่นพิเศษ

DECE Cummins | Diesel Generator Sets (15) CCEC Cummins | Diesel Generator Sets (12) Mitsubishi | Diesel Generator Sets (10) KIPOR | Generator Sets (7) HONDA | Generator Sets (6) Denyo | Diesel Generator Sets (5) POTISE | Generator Sets (2) Airman | Diesel Generator Sets (3) Kemper en van Twist (KVT) (2) Volvo | Diesel Generator Sets (6) Perkins | Diesel Generator Sets (6) ITC | Diesel Generator Sets (14) AKSA | Diesel Generator Sets (4) ATLAS COPCO | Air Compressor and Diesel Generator Set (8)
moreBrands
more product

เครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องที่ใช้แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแหล่งที่มาของพลังงานจะอาศัยการทำงานเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนผ่านขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนตัวผ่านสนามแม่เหล็ก ก็จะได้พลังงานไฟฟ้าออกมา เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้จะมีส่วนประกอบที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกว่า ฟิลด์ ส่วนที่ใช้สร้างแรงดันไฟฟ้า เรียกว่า อาเมเจอร์ โดยในเครื่องปั่นไฟกระแสตรง อาเมเจอร์จะเคลื่อนที่ ฟิลด์จะอยู่กับที่ ส่วนกระแสสลับนั้นทั้งฟิลด์กับอาเมเจอร์สามารถเป็นได้ทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่ ซึ่งแรงดันที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทั้ง 2 อย่างนี้

เครื่องปั่นไฟ ที่ใช้ในปัจจุบัน

เครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่เราใช้ในปัจจุบันนั้นเป็นแบบกระแสสลับ ซึ่งลักษณะการทำงานจะมีขดลวดหมุนตัวทำให้กระแสไฟโคจรกลับไปมา การทำงานแบบกระแสสลับจะมีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลักคือ เครื่องยนต์กับไดนาโม ทำให้การทำงานแบบกระแสสลับเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากสุดคือ การใช้เครื่องขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นแหล่งพลังงานสำรอง เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ไซต์ก่อสร้าง หรือการเพาะปลูก ส่วนเครื่องขนาดใหญ่จะเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม พลังงานถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะสามารถขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และรวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

ประโยชน์ของเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องที่สามารถผลิตไฟสำรองได้เอง สาเหตุที่ต้องเลือกใช้เครื่องปั่นไฟ เพราะว่าเมื่อมีเหตุขัดข้องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ การมีเครื่องปั่นไฟไว้ใช้จะช่วยให้ไม่เกิดความเสียหายกระทบต่องานของคุณ การใช้เครื่องสำรองไฟเมื่อก่อนอาจจะมีใช้ในอุตสาหกรรม ตามองค์กรต่างๆ แต่ปัจจุบันตามธุรกิจโทรทัศน์ ก็นิยมนำมาใช้กันแล้วบ้าง เพราะถ้าขาดไฟฟ้าไปก็ไม่สามารถปฏิบัติงานไม่ได้ ซึ่งนั้นจะสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าที่สูงเลยทีเดียว
Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! | [Valid RSS] | Open Directory Project at dmoz.org | Top Page Home Page